You are not logged in. (Login)
 
 
 

akkarawit
นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Skip Main MenuSkip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      Today พุธ, 1 ตุลาคม 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

ข่าวและประกาศ

Picture of นายอัครวิทย์   อังเรขพาณิชย์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน "ร"
by นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ - อาทิตย์, 28 กันยายน 2014, 01:47 PM
 

4/5 

เกียรติศักดิ์  ผ่านสถิน
ชวิศ   เมาะราษี
ชนิตพล  แสนตรง
วุฒิชัย  พิมภู
วิทยา  วิถีเทพ
4/9 

นวัต   ยอดศิริ
4/6 

นายเจษฎาวัฒน์ นิตุธร
นายธนูราม  บุตรกินรี
นายพชร  ฮามวงศ์
4/8 

ดช.ธนพล  มาทวงษ์
นายนัฐนันท์   ศรีพลี
4/7 

นายพีระพล  นนทภา

Picture of นายอัครวิทย์   อังเรขพาณิชย์
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์
by นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ - อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013, 11:27 AM
 

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

แบบเรียนออนไลน์ รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 7 หน่วย ดังนี้
1. ระบบอินเทอร์เน็ต
2. การติดตั้ง Jooma
3. การปรับแต่งระบบ Global Configuration
4. การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลตและการจัดการไฟล์มีเดีย
5. การจัดการสมาชิกและการบริหารเว็บไซต์
6. โมดูลและการปรับแต่งโมดูล
7. การจัดการคอมโพเน้นท์และการจัดการบทความ

การปฏิบัติในการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.ศึกษาเนื้อหารายวิชา
3.ทำแบบทดสอบหลังเรียน
4.ตรวจสอบคะแนนผลการสอบ
** กรณีที่ผลการสอบหลังเรียนของนักเรียนน้อยกว่าก่อนเรียนและคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบบทเรียนนั้น **

| เข้าสู่ระบบ |